Quantcast

Interviews with the seiyuu of Street Fighter IV

Below are 3 videos featuring short interviews the seiyuu of Street Fighter IV video game with English subtitles. Featured are Hiroki Takahashi (Ryu), Yuuji Kishi (Ken), Tomiko Orikasa (Chun-Li), Hiroki Yasumoto (Guile), Zenichi Nagano (E. Honda), Kenta Miyake (Zangief), Daisuke Egawa (Dhalsim), Yuji Ueda (Blanka), and Misato Fukuen (Sakura) for the first video.

The second video features Norio Wakamoto (Vega), Daisuke Endo (Sagat), Junichi Suwabe (Balrog), Satoshi Tsuruoka (M. Bison), Toru Okawa (Gouken), Taketora (Gouki), Toshiyuki Kusuda (Dan), Yuuichi Nakamura (Fei-Long), Akino Watanabe (Rose), and Youhei Tadano (Gen).

The third video features Miyuki Sawashiro (Cammy), Ohtsuka Akio (Seth), Mie Sonozaki (Crimson Viper), Kenji Takahashi (Abel), Wataru Hatano (Rufus), and Daisuke Ono (El Fuerte).

Related Content from ZergNet:

Speak Your Mind

Single Sign On provided by vBSSO